Plastic Recycling Plants In Vietnam

Vietnamese plastic recycling plants directory - showing companies in Vietnam that process plastic waste into new materials. 36 plastic recycling plants based in Vietnam are listed below.

Company Name No. Staff Materials Processed (tons/year) Capacity (tons/year)
Blue Sky Recycling Plastic Co. Ltd. Waste Plastic Granules/Pellets
Cơ Sở Kỳ Duyên PP, PE Granules/Pellets
Cơ Sở Nhựa Chí Hiền PP, PA, PE, HDPE, LDPE Granules/Pellets
Công Ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh PET, PP, PA, PS, PC, PVC, HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, HIPS, POM, SAN Granules/Pellets
Công Ty Cổ Phần Nhựa 04 PP, HDPE, LDPE Granules/Pellets
Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Đồng Phát PP, PVC, HDPE, ABS, HIPS Granules/Pellets
Công Ty Cổ Phần Trịnh Nghiên 51-100 PP, HDPE, LDPE Granules/Pellets
Công Ty Cổ Phần Vĩnh Thành 301-500 PP, HDPE, LDPE Granules/Pellets
Công ty nhựa Minh Phú Waste Plastic Granules/Pellets
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sunflower Việt Nam PP, PC, ABS, HIPS, POM Granules/Pellets
Công ty TNHH H.A Waste Plastic Granules/Pellets
Công Ty TNHH hạt nhựa Phú Nhật HDPE Granules/Pellets
Công Ty TNHH MTV Bào Zheng PP, HDPE, ABS Granules/Pellets
Công Ty TNHH MTV SX TM XNK Duy Thành Phát PP, PE, HDPE, LDPE, LLDPE Granules/Pellets
Công Ty TNHH MTV Thủy Tú PP, HDPE, LDPE, LLDPE Granules/Pellets
Công ty TNHH Nhựa H&D HDPE, LDPE Granules/Pellets
Công ty TNHH Nhựa Hóa chất An Như Phúc PP, PE, HDPE, LDPE Granules/Pellets
Công Ty TNHH Nhựa Vĩnh Lạc PET Granules/Pellets, Flakes
Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Tân Hưng PP, PE, PVC, HDPE, LLDPE Granules/Pellets
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đệ Nhất PP, PA, PE, PVC, LDPE, ABS Granules/Pellets
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ngũ Long PP, PVC, LLDPE Granules/Pellets
Công Ty TNHH Song Nguyên Kon Tum Waste Plastic Granules/Pellets
Công Ty Tnhh Thương Mại Nhựa Hợp Thuận PET, PP, HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, POM Granules/Pellets
Doanh Nghiệp Tư Nhân Chí Phụng LDPE, LLDPE Granules/Pellets
Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Nguyễn PP, HDPE, LDPE Granules/Pellets
Hoang Minh Plastics PP, PE, LDPE Granules/Pellets
Hung Phu Plastic Investment Co., Ltd. PP, HDPE Granules/Pellets
IAV Global Limited Co. PP, PC, HDPE, LDPE Granules/Pellets
Khang Kien Company Limited PET Flakes
Quynh Quyen Production And Trading Co., Ltd. PP, PE, ABS Granules/Pellets
Tin Thanh Plastic Manufacturing - Trading Co., Ltd. PP, PA, PVC, HDPE, LDPE, ABS, HIPS Granules/Pellets
Tran Thanh Phat Company PP, PE, PVC, HDPE, ABS, HIPS Granules/Pellets, Flakes
Trang Yen Trading Co., Ltd. PP, HDPE, LDPE Granules/Pellets
Truong Thuy Production And Trading Private Enterprise PP, PE, PVC Granules/Pellets
Vinatic Hai Phong Company Ltd. LDPE, LLDPE Granules/Pellets
VitaMat Jsc PP, PE, HDPE, LDPE, LLDPE Granules/Pellets